An overview of our business segments

Kontrollrum för Rheinhafens ångkraftverk RDK8
Kontrollrum för Rheinhafens ångkraftverk RDK8

Vår operativa verksamhet är uppdelad i fyra segment.

Segmentet distribution

Verksamhetsåret 2019

Eldistribution i miljarder kWh:
35,3
Gasdistribution i miljarder kWh:
73,6
Justerad EBITDA i miljoner euro
294,3
Andel av justerad EBITDA i %
12,1
Investeringar i miljoner euro
389,4

Segmentet nät

Verksamhetsåret 2017

Nätlängder el i km
144 000
Nätlängder gas i km
25 000
Transportvolym el i miljarder kWh
62,4
Transportvolym gas i miljarder kWh
34,2
Justerad EBITDA i miljoner euro
1 311,2
Andel av justerad EBITDA i %
53,9
Investeringar i miljoner euro
1 230,9

Sgementet förnybar energi

Verksamhetsåret 2019

Produktion i GWh
8 858
Installerad effekt i MW
2 615
Justerad EBITDA i miljoner euro
482,8
Andel av justerad EBITDA i %
19,8
Investeringar i miljoner euro
1 552,6

Produktion och handel

Verksamhetsåret 2019

Produktion i GWh
38 788
Installerad effekt i MW
11 172
Justerad EBITDA i miljoner euro
383,9
Andel av justerad EBITDA i %
15,8
Investeringar i miljoner euro
98,3

Varför använder vi cookies och pixlar?

För att göra ditt besök på vår hemsida så bekväm som möjligt använder vi oss av cookies (som krävs för att hemsidan ska kunna fungera) samt teknik för att skapa anonym statistik.

Med ditt samtycke vill vi gärna använda ytterligare cookies och pixlar som gör det möjligt för oss att visa dig anpassad information och innehåll. Se vår dataskyddspolicy för mer information om använd teknik, hänvisningar om återkallande av samtycke samt information om vidarebefordring av personliga uppgifter till tredje man.

Hantering av personuppgifter | Företagsinformation