Våra mål 2020
Vår strategi för år 2020 flankeras av ett enhetligt mål- och kontrollsystem. Med detta system stärker vi den interna förståelsen för det ömsesidiga beroendet när det gäller våra företagsresultat och erbjuder våra intressenter insyn i vårt affärsresultat ur ett helhetsperspektiv. Sedan 2013 har företagsstyrningen kontinuerligt utökats med icke-finansiella och strategiska mål och omfattar nu förutom ekonomi även strategi, kunder och samhället, anställda och miljön. För att mäta graden av måluppfyllelse och kunna styra vårt företag använder vi oss av de bästa KPI-talen.

Strategi för 2020

Mål
Bästa nyckeltalet
2019
Målvärde 2020
Mer information
Mål
Att säkra lönsamheten
Bästa nyckeltalet
Justerad EBITDA i miljoner euro
2019
2,4
Målvärde 2020
2,3-2,5
Mer information
Det operativa resultatet ska uppnå samma genomsnittliga nivå som uppnåddes före energiomställningen. Den reglerade verksamheten (segmentet Nät
och segmentet Förnybara energikällor) bidrar tillsammans med omkring 70 % av detta resultat.
Mål
Hög finansdisciplin
Bästa nyckeltalet
Självfinansiering i %
2019
82,6
Målvärde 2020
≥ 100
Mer information
Genom att nettoinvesteringarna begränsas till likviditetsflödet regleras nettoskuldernas nivåer. Det gör att omorganisationen av koncernen kan ske av egen kraft.
Mål
Ökat företagsvärde
Bästa nyckeltalet
ROCE i %
2019
5,2
Målvärde 2020
8,5-11
Mer information
Avkastningen på sysselsatt kapital (Return
on Capital Employed, ROCE) är högre än kapitalkostnaderna.
EnBW skapar värde till sina intressenter.
{{global.get('MSG_FOOTER_BACK_TO_TOP_BUTTON_LABEL')}}

Varför använder vi cookies och pixlar?

För att göra ditt besök på vår hemsida så bekväm som möjligt använder vi oss av cookies (som krävs för att hemsidan rent tekniskt ska kunna fungera) samt teknik för att skapa anonym statistik.

Med ditt samtycke vill vi gärna använda ytterligare cookies och pixlar som gör det möjligt för oss att visa dig anpassad information och innehåll. För detta ändamål delar vi också personliga uppgifter med tredje man. Se vår dataskyddspolicy för mer information om använd teknik, hänvisningar om återkallande av samtycke samt information om vidarebefordring av personliga uppgifter till tredje man.

Om du trycker på ”Avböj” kommer endast tekniskt nödvändiga cookies att användas. Om du trycker på ”Godkänn och fortsätt” samtycker du till användning av alla cookies.

Dataskyddspolicy | Företagsinformation