Close Download image till toppen

EnBW:s satsning på förnybara energier

0 %
Andel förnybar energi av elproduktionen 2022
0 GW
installerad effekt från förnybara energier
0 %
Målsättning: Elproduktion från förnybara energier 2025
2035
ska vi vara klimatneutrala.
Vi satsar med full kraft på en klimatneutral framtid
Ladda ner bild

Våra största projekt i Tyskland och utomlands

Med vindkraft på tillväxtkurs

Ladda ner bild
Ladda ner bild

Det finns en enorm potential för havsbaserade vindkraftsparker.

Ladda ner bild

Vindenergi i medvind: Våra landbaserade projekt

Solenergi från marken

Ladda ner bild
Hållbar energi från vattenkraft
Ladda ner bild