Close Download image Share

EnBW:s satsning på förnybara energier

0 %
Andel förnybar energi av elproduktionen 2022
0 GW
installerad effekt från förnybara energier
0 %
Målsättning: Elproduktion från förnybara energier 2025
2035
ska vi vara klimatneutrala.
Vi satsar med full kraft på en klimatneutral framtid
Ladda ner bild

Utformning av energiomställningen, utbyggnad av förnybara energier och en klimatneutral produktion fram till 2035 – detta är hörnstenarna i EnBW:s hållbarhetsprogram. Sedan 2012 har vi investerat cirka 5 miljarder euro i förnybara energier i Tyskland och utomlands. Ytterligare 4 miljarder är planerade mellan 2021 och 2025. Det innebär att den installerade kapaciteten i vår produktionsportfölj 2025 kommer att utgöra 50 procent förnybara energier.

Med vindkraft på tillväxtkurs

Ladda ner bild

I flera år har vi varit en drivande kraft inom vindenergi samtidigt som vår projektportfölj stadigt växer. Målet: Att bygga ut den installerade effekten till totalt 4 000 megawatt fram till 2025.

Ladda ner bild

Det finns en enorm potential för havsbaserade vindkraftsparker.

Det var den största energiomställningen hittills med havsbaserade vindkraftsverk både i Tyskland och för EnBW. Sedan början av 2020 är det gemensamma projektet Hohe See och Albatros i Nordsjön i full drift. Samtidigt fortsätter vi att växa när det gäller havsbaserad vindkraft. Med vindkraftsparken He Dreiht har vi även vunnit rättigheterna till ytterligare ett projekt i Nordsjön med en total effekt på cirka 900 megawatt.

Läs mer om våra havsbaserade projekt

Ladda ner bild

Vindenergi i medvind: Våra landbaserade projekt

I Tyskland har vi koncernomfattande vindkraftsparker på land som är i full drift med en kapacitet på över 800 megawatt.

Läs mer om våra landbaserade projekt

Solenergi från marken

Hållbar energi från vattenkraft