Vindkraftsparken Råmmarehemmet
I Råmmarehemmet i Tidaholms kommun bygger EnBW Sverige AB sin första vindkraftspark på svensk mark. Tre turbiner tas i drift sommaren 2021.
Vindkraftsparken Råmmarehemmet

Projektinformation

Vindkraftsparken Råmmarehemmet
Platser för vindkraftverk vid vindkraftsparken Råmmarehemmet

Vindförhållanden

Människan och miljön i centrum

Anslutning till elnätet

Aktuella nyheter

December 2020
Fundamenten är nu färdiga och Råmmarehemmets byggplats tar from vecka 52 juluppehåll. Mindre justeringar och kvarstående arbeten kommer därefter att företas under jan-feb 2021. De tunga transporterna till fundamenten har inneburit projektets största trafikbelastning. Med start i slutet på februari och början av mars påbörjas etablering av kranar och övrig utrustning, och direkt därefter levereras vindturbinernas komponenter.Transporter med stor påverkan på framkomligheten planeras att företrädesvis genomföras nattetid då trafikintensiteten är låg. Vi kommer naturligtvis att komma med ny information så fort det finns mer exakta datum. Alla i projektteamet önskar våra grannar en god jul och ett gott nytt år 2021!

Oktober 2020
Det första och sydligaste av tre nya fundament är klar sedan vecka 41. För närvarande arbetar vi med armeringen till de andra två fundamenten. Fundament två kommer vi sannolikt att gjuta torsdag den 15 oktober. Det sista fundamentet står sedan på tur under vecka 43, närmre bestämt tisdag den 20 oktober. Då kommer närboende att behöva räkna med en högre trafikbelastning.

Augusti 2020
Vänligen respektera att det inte tillåtet att vistas på arbetsområdet pga av olycksrisk . Om arbetsområdet skall besökas sker detta efter anmälan och godkännande från byggarbetsmiljöansvarig platschef PEAB/ Henric Wass tel: +46 733 373729

Juli 2020
Arbetet har återupptagits och vi jobbar för närvarande med att riva gamla fundament. Vi informerar er så snart som möjligt när det blir dags för nästa steg i processen.

{{global.get('MSG_FOOTER_BACK_TO_TOP_BUTTON_LABEL')}}

Varför använder vi cookies och pixlar?

För att göra ditt besök på vår hemsida så bekväm som möjligt använder vi oss av cookies (som krävs för att hemsidan rent tekniskt ska kunna fungera) samt teknik för att skapa anonym statistik.

Med ditt samtycke vill vi gärna använda ytterligare cookies och pixlar som gör det möjligt för oss att visa dig anpassad information och innehåll. För detta ändamål delar vi också personliga uppgifter med tredje man. Se vår dataskyddspolicy för mer information om använd teknik, hänvisningar om återkallande av samtycke samt information om vidarebefordring av personliga uppgifter till tredje man.

Om du trycker på ”Avböj” kommer endast tekniskt nödvändiga cookies att användas. Om du trycker på ”Godkänn och fortsätt” samtycker du till användning av alla cookies.

Dataskyddspolicy | Företagsinformation