Close Download image till toppen Ja, Video anzeigen
YouTube-Video anzeigen?

Beim Anzeigen des Videos werden Daten an YouTube übertragen. Erst wenn Sie den Button klicken, wird das YouTube-Video angezeigt. Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise von YouTube.

Vindkraftsparken Råmmarehemmet

I Råmmarehemmet i Tidaholm kommun har EnBW Sverige AB byggt sin första vindkraftspark från ax till limpa. Den består av tre vindkraftverk med en navhöjd på 111 m och en total höjd på 180 m på plats. Rotordiametern är 138 m. Den totala effekten är på 4,2 MW.

Ladda ner bild

Projektdagbok

Vindmätningar
Maj 2010 till juni 2012
Bygglov utfärdat
September 2016
Projektet förvärvas av Contellus Råmmarehemmet AB
Juli 2018
Start byggförberedande åtgärder
September 2018
Rivning gamla fundament
Slutet juni t.o.m september 2020
Gjutning av nya fundament
September t.o.m december 2020
Förväntad driftstart
Sommaren 2021

Juni 2021

Nu är alla tre vindkraftverk helt färdigmonterade. De har en navhöjd på 111 meter och en total höjd på 180 meter. Rotordiametern är 138 meter. Var och en av de tre turbinerna har en nominell effekt på 4,2 MW. Således kan Råmmarehemmet täcka det årliga elbehovet för cirka 9 500 hushåll med en genomsnittlig årlig förbrukning på 4 000 kWh. Vindkraftparken ansluts till det lokala energibolaget Tidaholm Energis nät.

Ladda ner bild

Kontakt