Vindkraftsparken Råmmarehemmet

I Råmmarehemmet i Tidaholms kommun bygger EnBW Sverige AB sin första vindkraftspark på svensk mark. Tre turbiner tas i drift sommaren 2021.

Vindkraftsparken Råmmarehemmet

Projektdagbok

Vindmätningar
Maj 2010 till juni 2012
Bygglov utfärdat
September 2016
Projektet förvärvas av Contellus Råmmarehemmet AB
Juli 2018
Start byggförberedande åtgärder
September 2018
Rivning gamla fundament
Slutet juni t.o.m september 2020
Gjutning av nya fundament
September t.o.m december 2020
Förväntad driftstart
Sommaren 2021

Juli 2020

Arbetet har återupptagits och vi jobbar för närvarande med att riva gamla fundament. Vi informerar er så snart som möjligt när det blir dags för nästa steg i processen.

{{global.get('MSG_FOOTER_BACK_TO_TOP_BUTTON_LABEL')}}