Strategi 2025

Härifrån och framåt
Varför morgondagen är så viktig
Vindkraftsanläggningar i vindkraftspark Goldboden
Vindkraftsanläggningar i vindkraftspark Goldboden
Vårt jobb inför framtiden
Nya arbetssätt hjälper oss i sammanlänkningen av energivärlden
Nya arbetssätt hjälper oss i sammanlänkningen av energivärlden
Med förnybara källor mot framtiden
Personal vid vindkraftverket i vindkraftsparken Bühlertann
Personal vid vindkraftverket i vindkraftsparken Bühlertann

Omställning till tillväxt

2020 2025
2,4 miljarder euro adjusted EBITDA
{{getHint()}}
{{getValueLabel()}}
{{getDataLabel()}}
{{sector.legendLabel}}
3,2 miljarder euro adjusted EBITDA
{{getHint()}}
{{getValueLabel()}}
{{getDataLabel()}}
{{sector.legendLabel}}
Hållbar företagsinriktning

Ekonomiskt försvarbart, bra för klimatet och socialt balanserat: EnBW stärker sin hållbara affärsstrategi i de tre dimensionerna Miljö, Ekonomi och Socialt. Det är regelverken och målvärdena i Parisavtalet som styr detta arbete. I centrum för det 25 åtgärder starka programmet står det ambitiösa målet att vara klimatneutral år 2035.

Till hållbarhet

Strategi 2020

Etappmål uppnådda

2012 2020
2,4 miljarder euro adjusted EBITDA
{{getHint()}}
{{getValueLabel()}}
{{getDataLabel()}}
{{sector.legendLabel}}
2,4 miljarder euro adjusted EBITDA
{{getHint()}}
{{getValueLabel()}}
{{getDataLabel()}}
{{sector.legendLabel}}
Närmare kunden

Bättre tillsammans

{{global.get('MSG_FOOTER_BACK_TO_TOP_BUTTON_LABEL')}}