Download image till toppen
Ladda ner bild
Solcellsparken Weesow-Willmersdorf

Vårt arbete för framtiden

Ladda ner bild
Ladda ner bild
Vi laddar Tyskland – snabbt, smidigt, överallt.
Ladda ner bild
Elpylon utanför Schorndorf
Ladda ner bild
Parcs éoliens offshore Hohe See et Albatros

Omställning för tillväxt

Ladda ner bild
2021 2025
Justerat ebitda-resultat på 3 miljarder euro
Ladda ner bild
Justerat ebitda-resultat på 3,2 miljarder euro
Hållbar affärsinriktning

Ekonomiskt ambitiöst, bra för klimatet och socialt jämlikt – så befäster EnBW sin hållbara företagsstrategi i de tre dimensionerna ekonomi, ekologi och sociala frågor. I detta avseende följer vi kraven och målen i Parisavtalet om klimatförändringar med det ambitiösa målet att vara klimatneutrala år 2035.. Vi delar upp vår hållbarhetsagenda i fyra strategiska utmaningar:

  • Ny energi och klimatneutralitet
  • Klimatomställning och infrastruktur
  • Hållbarhetskultur
  • Bevarande av den naturliga livsmiljön.

Till hållbarhet

Ladda ner bild