Download image till toppen

Strategi 2025

Från idag och framåt
Viktiga faktorer imorgon
Vindkraftsanläggningar i vindkraftspark Goldboden
Vindkraftsanläggningar i vindkraftspark Goldboden
Vårt uppdrag inför framtiden
Nya arbetssätt hjälper oss i sammanlänkningen av energivärlden
Nya arbetssätt hjälper oss i sammanlänkningen av energivärlden
Med förnybarhet in i framtiden
Personal vid vindkraftverket i vindkraftsparken Bühlertann
Personal vid vindkraftverket i vindkraftsparken Bühlertann

Omställning till tillväxt

2020 2025
2,4 miljarder euro adjusted EBITDA
{{getHint()}}
{{getValueLabel()}}
{{getDataLabel()}}
{{sector.legendLabel}}
3,2 miljarder euro adjusted EBITDA
{{getHint()}}
{{getValueLabel()}}
{{getDataLabel()}}
{{sector.legendLabel}}
Hållbar företagsinriktning

Ekonomiskt försvarbart, bra för klimatet och socialt balanserat: EnBW stärker sin hållbara affärsstrategi i de tre dimensionerna Ekonomi, Miljö och Socialt. Det är regelverken och målvärdena i Parisavtalet som styr detta arbete. I centrum för det 25 åtgärder starka programmet står det ambitiösa målet att vara klimatneutral år 2035.

Till hållbarhet

Strategi 2020

Etappmålet nått – resultatmålet överträffat

2012 2020
2,4 miljarder euro adjusted EBITDA
{{getHint()}}
{{getValueLabel()}}
{{getDataLabel()}}
{{sector.legendLabel}}
2,4 miljarder euro adjusted EBITDA
{{getHint()}}
{{getValueLabel()}}
{{getDataLabel()}}
{{sector.legendLabel}}
Närmare kunden

Bättre tillsammans