Download image back to top
Download image

Not

Bu sayfadaki bilgiler ayrıca Almanca ve İngilizce olarak mevcuttur.

Türkiye’deki faaliyetlerimiz

Download image
Download image

Başarılı bir ortaklık

Burada üretimi 50 MW’ın altında olan onshore rüzgar santralleri bizim için pek ilginç değil.

Temsil eden EnBW Holding A.Ş.’nin Genel Müdürü Buğra Borasoy

Borusan EnBW Energy Ortak Girişiminin projelerine toplu bakış

EnBW Türkiye’de

Merkezi İstanbul’da bulunan EnBW Holding A.Ş., EnBW’nin yüzde 100 iştirakidir. Öte yandan EnBW Holding A.Ş., EnBW’nin 2009 yılında Borusan Holding ile birlikte kurduğu Borusan EnBW Enerji Ortak Girişiminin yüzde 50 hissedarıdır. Borusan Grubu, Türkiye’nin çeşitli sektörlerde (çelik sanayi, BMW ve Caterpillar distribütörlüğü, lojistik ve enerji sektörleri) faaliyet gösteren en büyük holdinglerinden biridir.

Ortak girişimin yaklaşık 150 çalışanı bulunmaktadır ve tüm faaliyetlerini, hisseler 50/50 şeklinde olmak üzere, ortak bir yönetimle yürütmektedir. Halihazırdaki portföyünü, rüzgar ve hidroelektrik santralleri ve iki küçük güneş enerjisi santrali oluşturmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, öncelikle yeni kara üstü rüzgar enerji tesislerinin işletime geçirilmesi planlanmıştır.