Close Download image till toppen
Landsbaserad vindkraft

Med cirka 55 000 MW installerad effekt hör Tyskland till en av de ledande inom landbaserad vindkraft i Europa. Även EnBW spelar här en avgörande roll och driver på utbyggnaden av vindkraft - inte bara inom sitt kärnområde i Tyskland, utan även på utvalda utländska marknader.

Vanliga frågor och svar

Ladda ner bild
Ladda ner bild
Ladda ner bild
Ladda ner bild
Ladda ner bild
Ladda ner bild
Ladda ner bild
Områdesanvändning
Immissionsriktvärde på dagen i [dB(a)]
Immissionsriktvärde på natten i [dB(a)]]
Områdesanvändning
Industriområde
Immissionsriktvärde på dagen i [dB(a)]
65
Immissionsriktvärde på natten i [dB(a)]]
50
Områdesanvändning
Blandområde
Immissionsriktvärde på dagen i [dB(a)]
60
Immissionsriktvärde på natten i [dB(a)]]
45
Områdesanvändning
Allmänt bostadsområde
Immissionsriktvärde på dagen i [dB(a)]
55
Immissionsriktvärde på natten i [dB(a)]]
40
Områdesanvändning
Renodlat bostadsområde
Immissionsriktvärde på dagen i [dB(a)]
50
Immissionsriktvärde på natten i [dB(a)]]
35
Ladda ner bild
Ladda ner bild
Ladda ner bild
Ladda ner bild
Ladda ner bild
Ladda ner bild
Ladda ner bild
Ladda ner bild
Ladda ner bild
Ladda ner bild