Close Download image till toppen
Landsbaserad vindkraft

Med cirka 55 000 MW installerad effekt hör Tyskland till en av de ledande inom landbaserad vindkraft i Europa. Även EnBW spelar här en avgörande roll och driver på utbyggnaden av vindkraft - inte bara inom sitt kärnområde i Tyskland, utan även på utvalda utländska marknader.

Vanliga frågor och svar

Hur har tekniken förändrats under de senaste åren?

Ladda ner bild

Kan vindkraft skapa nya jobb?

Ladda ner bild

Vilket inflytande har vindkraftverk på fastighetsvärdet?

Ladda ner bild

Kontrolleras vindkraftverken på lönsamhet?

Ladda ner bild

Vilken funktion har de blinkande ljusen på vindkraftverken?

Ladda ner bild

Hur påverkas min hälsa?

Ladda ner bild

Vilka bullerskyddsåtgärder kan man vidta vid drift av landbaserade vindkraftverk?

Ladda ner bild
Områdesanvändning
Immissionsriktvärde på dagen i [dB(a)]
Immissionsriktvärde på natten i [dB(a)]]
Områdesanvändning
Industriområde
Immissionsriktvärde på dagen i [dB(a)]
65
Immissionsriktvärde på natten i [dB(a)]]
50
Områdesanvändning
Blandområde
Immissionsriktvärde på dagen i [dB(a)]
60
Immissionsriktvärde på natten i [dB(a)]]
45
Områdesanvändning
Allmänt bostadsområde
Immissionsriktvärde på dagen i [dB(a)]
55
Immissionsriktvärde på natten i [dB(a)]]
40
Områdesanvändning
Renodlat bostadsområde
Immissionsriktvärde på dagen i [dB(a)]
50
Immissionsriktvärde på natten i [dB(a)]]
35
Ladda ner bild

Vilken negativ inverkan har skuggorna från ett vindkraftverk?

Ladda ner bild

Hur ser försiktighetsåtgärderna ut mot iskastning på vintern?

Ladda ner bild

Vad behövs det för utlåtanden för att bygga ett vindkraftverk?

Ladda ner bild

Kan man bygga vindkraftverk i skogen?

Ladda ner bild

Måste man fälla träd för vindkraftsparker i skogen?

Ladda ner bild

Påverkas djurlivet av vindkraftverk?

Ladda ner bild

Varför bygger man inte helt enkelt vindkraftverk på öppna havet?

Ladda ner bild

Hur alstrar ett vindkraftverk el?

Ladda ner bild

Vilken potential har vindkraft?

Ladda ner bild