Close Download image till toppen

Vindkraft från EnBW

Ladda ner bild

Vi har mångårig erfarenhet av vindkraft, och idag är vi med våra vindkraftsparker en aktiv formgivare av energiomställningen. Produktionskapaciteten i våra vindkraftverk kommer att öka till 4,0 GW fram till 2025.

Ladda ner bild
Sedan 2011 har EnBW Baltic 1 räknetekniskt producerat el till 50 000 hushåll

Vindkraftsparker till havs

Med vår vindkraftspark EnBW Baltic 1 - den första kommersiella havsbaserade vindkraftsparken som Tyskland har i Östersjön - är vi en av pionjärerna inom vindkraft till havs. Efter den följde EnBW Baltic 2. Det betyder att vi har installerat en effekt om 330 megawatt i Östersjön. I Nordsjön har vi fortsatt med vår framgångsrika satsning. Gemensamhetsprojektet EnBW Hohe See och Albatros har nu tagits i drift och levererar cirka 609 megawatt ren el. Och byggandet av vår tredje vindkraftspark i Nordsjön, EnBW He Dreiht, beräknas komma igång 2023.

Läs mer om våra havsbaserade vindkraftsparker här

Ladda ner bild
EnBW:s vindkraftspark Eisenach levererar årligen el till mer än 6 000 hushåll med sina sex vindkraftverk.

Vindkraftsparker på land

När det gäller landsbaserad vindkraft har vi hittills koncentrerat oss på platser runt om i Tyskland som ger hög avkastning. Här har vi för närvarande en effekt på cirka 500 MW. Som ett komplement till vår kärnmarknad i Tyskland fortsätter vi nu med vår expansion av landsbaserad vindkraft tillsammans med våra dotterbolag EnBW Energies Renouvelables SAS i franska Strasbourg och EnBW Sverige AB i halländska Falkenberg. För Tysklands del avser vi att ha omkring 1 000 MW installerad effekt i drift år 2020.

Läs mer om våra landbaserade vindparker i Sverige

Ladda ner bild

Partnerskap

Vi behärskar vindkraftens teknik i alla avseenden och täcker hela värdekedjan - från identifieringen av lämpliga lägen till projektering, konstruktion, drift och direktmarknadsföring. EnBW har sedan 2016 också varit verksam inom underhåll och service för landsbaserad vindkraft och är idag en betydande aktör på detta område. Med förvärvet av den oberoende leverantören Connected Wind Services A/S (CWS) tar vi ett tydligt kliv framåt för att stärka vår position inom segmentet för förnybar energi.

Utan partnerskap och utan att samarbeta med andra hade vi aldrig kunnat förverkliga våra projekt med den expansionshastighet som detta sker idag. Vi erbjuder investerare, såväl kommuner som dess invånare, att delta i våra projekt och utnyttja den potential som förnybara energikällor utgör.

Ladda ner bild
Ladda ner bild

Våra vindfångare

Hur mångfasetterad vindkraften är för EnBW och vad som motiverar och inspirerar våra anställda i deras arbete, det kan du läsa mer om i deras egna uttalanden.