Vindturbiner till havs i vindkraftsparken Baltic 1 från EnBW
Sedan 2011 har EnBW Baltic 1 räknetekniskt producerat el till 50 000 hushåll
Vindturbiner i EnBW.s vindkr:ftspark Eisennach
EnBW:s vindkraftspark Eisenach levererar årligen el till mer än 6 000 hushåll med sina sex vindkraftverk.

Partnerskap

Våra vindfångare