Close Download image till toppen

Vindkraft från EnBW

Ladda ner bild
Ladda ner bild
Sedan 2011 har EnBW Baltic 1 räknetekniskt producerat el till 50 000 hushåll

Vindkraftsparker till havs

Ladda ner bild
EnBW:s vindkraftspark Eisenach levererar årligen el till mer än 6 000 hushåll med sina sex vindkraftverk.

Vindkraftsparker på land

Ladda ner bild

Partnerskap

Ladda ner bild
Ladda ner bild

Våra vindfångare