Close Download image Share

Med eget expertteam på europeisk toppmarknad

Den svenska vindmarknaden är en av Europas främsta när det gäller utveckling av landbaserad vindkraft. Vid utbyggnaden av de nya vindkraftverken i Sverige använder sig EnBW, som erfaren projektutvecklare och förvaltare av vindkraftverk, av ett eget tekniskt team.

Ladda ner bild

EnBW:s vindparker i Sverige

I juli 2018 grundade EnBW sitt svenska dotterbolag EnBW Sverige AB med huvudkontor i Falkenberg. Där har man varit representerad sedan 2016 med dotterbolaget Connected Wind Services (CWS). CWS är ett av Sveriges ledande företag för producentoberoende tjänster när det gäller underhåll och reparation av vindkraftverk.

Ladda ner bild
EnBW har 52 vindkraftverk i Sverige och är representerat med dotterbolaget CWS.
Ladda ner bild

Bara några månader efter att EnBW Sverige AB hade bildats, närmare bestämt i slutet av december 2018, förvärvade man två operativa företag i Sverige med sju vindparker, vilket innebär 51 vindkraftverk med totalt 105 megawatt installerad kapacitet. Genom att köpa ytterligare en vindpark i februari 2020 är man nu uppe i en installerad kapacitet på 107,5 MW. Dessutom förvärvades två elnätsföretag under 2018 – båda bland annat med egna vindkraftsparker.

Ladda ner bild

EnBW:s vindkraftparker i Sverige:

Brahehus vindpark

Läge
Jönköpings kommun och län
Antal vindkraftverk
5
Typ av vindkraftverk
Siemens SWT 2.3
Navhöjd
100 meter
Total effekt
cirka 10 MW
Uppförd år
2011
Ladda ner bild
Ladda ner bild

Granbergs vindpark

Läge
Älvdalens kommun i Dalarnas län
Antal vindkraftverk
5
Typ av vindkraftverk
Vestas V90 2.0
Navhöjd
80 meter
Total effekt
cirka 10 MW
Uppförd år
2011

Säliträdbergets vindpark

Läge
Mora kommun, Dalarnas län
Antal vindkraftverk
8
Typ av vindkraftverk
Vestas V90 2.0
Navhöjd
80 meter
Total effekt
cirka 16 MW
Uppförd år
2009
Ladda ner bild
Ladda ner bild

Rödbergsfjället

Läge
Vansbro kommun, Dalarnas län
Antal vindkraftverk
8
Typ av vindkraftverk
Vestas V90 2.0
Navhöjd
80 meter
Total effekt
cirka 16 MW
Uppförd år
2007

Bliekevare vindpark

Läge
Dorotea kommun, Västerbottens Iän
Antal vindkraftverk
16
Typ av vindkraftverk
Vestas V90 2.0
Navhöjd
80 meter
Total effekt
cirka 32 MW
Uppförd år
2009
Ladda ner bild

Hedbodberget

Läge
Rättviks kommun, Dalarnas Iän
Antal vindkraftverk
6
Typ av vindkraftverk
Vestas V90 2.0
Navhöjd
80 meter
Total effekt
cirka 12 MW
Uppförd år
2009

Kulltorp

Läge
Gnosjö kommun, Jönköpings Iän
Antal vindkraftverk
4
Typ av vindkraftverk
Nordex N90
Navhöjd
80 meter
Total effekt
cirka 10 MW
Uppförd ar
2008
Ladda ner bild