Close Download image Share
Vindkraftsparken Råmmarehemmet

I Råmmarehemmet i Tidaholm kommun har EnBW Sverige AB byggt sin första vindkraftspark från ax till limpa. Den består av tre vindkraftverk med en navhöjd på 111 m och en total höjd på 180 m på plats. Rotordiametern är 138 m. Den totala effekten är på 4,2 MW.

Ladda ner bild

EnBW

Med över 21 000 anställda är EnBW ett av Tysklands och Europas största energibolag. Vi har 5,5 miljoner kunder som vi levererar energi och hållbara lösningar till.

Vi fokuserar ständigt på utbyggnaden av förnybar energi och är redan en drivande kraft i Tyskland när det gäller att ställa om det tyska energisystemet till förnybara och hållbara energikällor. Vi erbjuder projektering, konstruktion, drift, underhåll, service samt direkt försäljning av vindkraftsparker.

Fram till 2020 är vår strategi att vi ska öka andelen förnybara energikällor i vår produktionssammansättning till 40 procent (år 2017 var andelen 26 procent). Med den vägledande principen ”Vi klarar det” ser vi oss som en drivande kraft för ekologisk förändring.

När det gäller utbyggnaden av vindkraften satsar EnBW på selektiv internationalisering som en komplettering till kärnmarknaden i Tyskland. Grundandet av EnBW Sverige AB innebär att vi nu utökar vårt vindkraftsåtagande till att även omfatta den svenska marknaden

Ladda ner bild

EnBW Sverige AB

Den svenska vindmarknaden är en av Europas främsta när det gäller utveckling av landsbaserad vindkraft. Vid utbyggnaden av de nya vindkraftverken i Sverige använder sig EnBW, som erfaren projektutvecklare och förvaltare av vindkraftverk, av ett eget tekniskt team.

EnBW Sverige AB har sitt säte Falkenberg. Där har man varit representerad sedan 2016 med sitt dotterbolag Connected Wind Services (CWS) (Link setzen). Tjänsteleverantören CWS är en av Sveriges ledande företag av producentoberoende tjänster för underhåll och reparation av vindkraftverk.

Ladda ner bild

Kontakt