Våra mål 2020
Vår strategi för år 2020 flankeras av ett enhetligt mål- och kontrollsystem. Med detta system stärker vi den interna förståelsen för det ömsesidiga beroendet när det gäller våra företagsresultat och erbjuder våra intressenter insyn i vårt affärsresultat ur ett helhetsperspektiv. Sedan 2013 har företagsstyrningen kontinuerligt utökats med icke-finansiella och strategiska mål och omfattar nu förutom ekonomi även strategi, kunder och samhället, anställda och miljön. För att mäta graden av måluppfyllelse och kunna styra vårt företag använder vi oss av de bästa KPI-talen.

Strategi för 2020

Strategi

Mål
Bästa nyckeltalet
2019
Målvärde 2020
Mer information
Mål
Resultatandel
"Nära kunden"/ distributionsverksamheter
Bästa nyckeltalet
Andelen justerad EBITDA totalt i miljarder euro / i %
2019
0,3/12,1
Målvärde 2020
0,4/15
Mer information
Det operativa rörelseresultatet på segmentet Distributionsverksamheter fördubblas från 0,2 miljarder euro under basåret 2012 till 0,4 miljarder euro år 2020 och utgör drygt 15 % av koncernens operativa resultat. Innovationer skapar möjligheter.
Mål
Resultatandel
Nät
Bästa nyckeltalet
Andelen justerad EBITDA totalt i miljarder euro / i %
2019
1,3/53,9
Målvärde 2020
1,0/40
Mer information
Det operativa rörelseresultatet för segmentet Nät ökar med 25 % från 0,8 miljarder euro under basåret 2012 till 1,0 miljarder euro år 2020 och utgör då drygt 40 % av koncernens operativa resultat. Andelen av den stabila reglerade verksamheten expanderar.
Mål
Resultatandel
Förnybara
energikällor
Bästa nyckeltalet
Andelen justerad EBITDA totalt i miljarder euro / i %
2019
0,5/19,8
Målvärde 2020
0,7/30
Mer information
Det operativa rörelseresultatet för segmentet Förnybara energikällor ökar med 25 % från 0,2 miljarder euro under basåret 2012 till 0,7 miljarder euro år 2020 och utgör då omkring 30 % av koncernens operativa resultat. EnBW blir hållbarare.
Mål
Resultatandel
Produktion och
handel
Bästa nyckeltalet
Andelen justerad EBITDA totalt i miljarder euro / i %
2019
0,4/15,8
Målvärde 2020
0,3/15
Mer information
Det operativa rörelseresultatet för segmentet Produktion och handel ökar med 80 % från 1,2 miljarder euro under basåret 2012 till 0,3 miljarder euro år 2020 och utgör då knappt 15 % av koncernens operativa resultat.
{{global.get('MSG_FOOTER_BACK_TO_TOP_BUTTON_LABEL')}}

Varför använder vi cookies och pixlar?

För att göra ditt besök på vår hemsida så bekväm som möjligt använder vi oss av cookies (som krävs för att hemsidan rent tekniskt ska kunna fungera) samt teknik för att skapa anonym statistik.

Med ditt samtycke vill vi gärna använda ytterligare cookies och pixlar som gör det möjligt för oss att visa dig anpassad information och innehåll. För detta ändamål delar vi också personliga uppgifter med tredje man. Se vår dataskyddspolicy för mer information om använd teknik, hänvisningar om återkallande av samtycke samt information om vidarebefordring av personliga uppgifter till tredje man.

Om du trycker på ”Avböj” kommer endast tekniskt nödvändiga cookies att användas. Om du trycker på ”Godkänn och fortsätt” samtycker du till användning av alla cookies.

Dataskyddspolicy | Företagsinformation