Våra mål 2020
Vår strategi för år 2020 flankeras av ett enhetligt mål- och kontrollsystem. Med detta system stärker vi den interna förståelsen för det ömsesidiga beroendet när det gäller våra företagsresultat och erbjuder våra intressenter insyn i vårt affärsresultat ur ett helhetsperspektiv. Sedan 2013 har företagsstyrningen kontinuerligt utökats med icke-finansiella och strategiska mål och omfattar nu förutom ekonomi även strategi, kunder och samhället, anställda och miljön. För att mäta graden av måluppfyllelse och kunna styra vårt företag använder vi oss av de bästa KPI-talen.

Strategi för 2020

Anställda

Mål
Bästa nyckeltalet
2019
Målvärde 2020
Mer information
Mål
Medarbetarnas engagemang
Bästa nyckeltalet
Index för medarbetarengagemang
2019
66
Målvärde 2020
65
Mer information
Våra medarbetare är starkt engagerade i EnBW och visar starkt förtroende för företagets hållbarhet.
Mål
Arbetarskyddet
Bästa nyckeltalet
LTIF-relevanta bolag
2019
2,1
Målvärde 2020
≤ föregående års värde
Mer information
Antalet arbetsolyckor och den därmed förlorade arbetstiden förblir stabila eller sjunker på lång sikt.
Mål
Bästa nyckeltalet
LTIF totalt
2019
3,8
Målvärde 2020
-
Mer information
{{global.get('MSG_FOOTER_BACK_TO_TOP_BUTTON_LABEL')}}

Varför använder vi cookies och pixlar?

För att göra ditt besök på vår hemsida så bekväm som möjligt använder vi oss av cookies (som krävs för att hemsidan rent tekniskt ska kunna fungera) samt teknik för att skapa anonym statistik.

Med ditt samtycke vill vi gärna använda ytterligare cookies och pixlar som gör det möjligt för oss att visa dig anpassad information och innehåll. För detta ändamål delar vi också personliga uppgifter med tredje man. Se vår dataskyddspolicy för mer information om använd teknik, hänvisningar om återkallande av samtycke samt information om vidarebefordring av personliga uppgifter till tredje man.

Om du trycker på ”Avböj” kommer endast tekniskt nödvändiga cookies att användas. Om du trycker på ”Godkänn och fortsätt” samtycker du till användning av alla cookies.

Dataskyddspolicy | Företagsinformation