Våra mål 2020
Vår strategi för år 2020 flankeras av ett enhetligt mål- och kontrollsystem. Med detta system stärker vi den interna förståelsen för det ömsesidiga beroendet när det gäller våra företagsresultat och erbjuder våra intressenter insyn i vårt affärsresultat ur ett helhetsperspektiv. Sedan 2013 har företagsstyrningen kontinuerligt utökats med icke-finansiella och strategiska mål och omfattar nu förutom ekonomi även strategi, kunder och samhället, anställda och miljön. För att mäta graden av måluppfyllelse och kunna styra vårt företag använder vi oss av de bästa KPI-talen.

Strategi för 2020

Kunderna och samhället

Mål
Bästa nyckeltalet
2019
Målvärde 2020
Mer information
Mål
Anseende
Bästa nyckeltalet
Anseendeindex
2019
53
Målvärde 2020
55
Mer information
Parallellt med omstruktureringen av affärsmodellen strävar EnBW efter att ständigt förbättra sitt anseende.
Mål
Nära kunden.
Bästa nyckeltalet
Index för kundnöjdhet för EnBW/Yello
2019
116/157
Målvärde 2020
>136/>159
Mer information
EnBW och Yello har nöjda kunder med hög kundlojalitet. EnBW och Yello är mycket kundfokuserade organisationer som möter kundernas behov och önskemål med skräddarsydda lösningar och produkter.
Mål
Leveranstillförlitlighet
Bästa nyckeltalet
SAIDI (el i min/a
2019
15
Målvärde 2020
<25
Mer information
Att garantera kunderna bibehållen försörjningskvalitet är av central betydelse för EnBW och vidareutvecklingen av dotterbolagens nätverk. Den höga leveranstillförlitligheten inom EnBW:s nätverksområde bygger på omfattande investeringar i elnät och elnätsanläggningar samt på vår uttalade systemkompetens.
{{global.get('MSG_FOOTER_BACK_TO_TOP_BUTTON_LABEL')}}

Varför använder vi cookies och pixlar?

För att göra ditt besök på vår hemsida så bekväm som möjligt använder vi oss av cookies (som krävs för att hemsidan rent tekniskt ska kunna fungera) samt teknik för att skapa anonym statistik.

Med ditt samtycke vill vi gärna använda ytterligare cookies och pixlar som gör det möjligt för oss att visa dig anpassad information och innehåll. För detta ändamål delar vi också personliga uppgifter med tredje man. Se vår dataskyddspolicy för mer information om använd teknik, hänvisningar om återkallande av samtycke samt information om vidarebefordring av personliga uppgifter till tredje man.

Om du trycker på ”Avböj” kommer endast tekniskt nödvändiga cookies att användas. Om du trycker på ”Godkänn och fortsätt” samtycker du till användning av alla cookies.

Dataskyddspolicy | Företagsinformation