Våra mål 2020
Vår strategi för år 2020 flankeras av ett enhetligt mål- och kontrollsystem. Med detta system stärker vi den interna förståelsen för det ömsesidiga beroendet när det gäller våra företagsresultat och erbjuder våra intressenter insyn i vårt affärsresultat ur ett helhetsperspektiv. Sedan 2013 har företagsstyrningen kontinuerligt utökats med icke-finansiella och strategiska mål och omfattar nu förutom ekonomi även strategi, kunder och samhället, anställda och miljön. För att mäta graden av måluppfyllelse och kunna styra vårt företag använder vi oss av de bästa KPI-talen.

Strategi för 2020

Miljön

Mål
Bästa nyckeltalet
2019
Målvärde 2020
Mer information
Mål
Att bygga ut förnybara energikällor
Bästa nyckeltalet
Installerad effekt i GW i förnybara energikällor och andelen förnybara energikällor av produktionskapaciteten i %
2019
4,4/31,8
Målvärde 2020
5,0/>40
Mer information
Andelen förnybara energikällor av produktionskapaciteten fördubblas för EnBW jämfört med 2012. Tonvikten ligger på lands-och havsbaserad vindkraft samt vattenkraft.
Mål
Klimatinsatser
Bästa nyckeltalet
CO₂-intensitet i g/kWh
2019
419
Målvärde 2020
-15 % till -20 %
Mer information
EnBW bidrar aktivt till att minska klimatförändringarna genom att successivt minska koldioxidintensiteten i den egna elproduktionen (exklusive kärnkraftsproduktionen) med 15-20 % 2020 jämfört med 606 g / kWh under basåret 2015.
{{global.get('MSG_FOOTER_BACK_TO_TOP_BUTTON_LABEL')}}

Varför använder vi cookies och pixlar?

För att göra ditt besök på vår hemsida så bekväm som möjligt använder vi oss av cookies (som krävs för att hemsidan rent tekniskt ska kunna fungera) samt teknik för att skapa anonym statistik.

Med ditt samtycke vill vi gärna använda ytterligare cookies och pixlar som gör det möjligt för oss att visa dig anpassad information och innehåll. För detta ändamål delar vi också personliga uppgifter med tredje man. Se vår dataskyddspolicy för mer information om använd teknik, hänvisningar om återkallande av samtycke samt information om vidarebefordring av personliga uppgifter till tredje man.

Om du trycker på ”Avböj” kommer endast tekniskt nödvändiga cookies att användas. Om du trycker på ”Godkänn och fortsätt” samtycker du till användning av alla cookies.

Dataskyddspolicy | Företagsinformation