Download image till toppen
Landsbaserad vindkraft

Med cirka 54 000 MW installerad kapacitet är Tyskland en av de ledande producenterna vad gäller landbaserad vindkraft i Europa. EnBW har också bidragit till detta och fortsätter att driva på utbyggnaden av vindkraft – inte bara inom sitt kärnområde i Tyskland, utan även på några utvalda utländska marknader.

Visa video
Visa YouTube video?

Se YouTube sekretesspolicy.

Ladda ner bild

Vindkraft i ljus

Ladda ner bild

Landbaserad vindkraft på utländska marknader

Ladda ner bild
Ladda ner bild
Vindkraftsparken EnBW Buchholz byggdes ut med fyra vindkraftsverk 2017.

Vindkraft i medvind

Ladda ner bild
((Abb. Windpark Langenburg in Baden-Württemberg)) ((Bildunterschrift) Vindkraftsparken Langenburg med tolv vindkraftsturbiner och en total kapacitet på 40,05 MW har en årlig avkastning på cirka 95 gigawattimmar. Det motsvarar den genomsnittliga förbrukningen för ungefär 27 000 hushåll.
Ladda ner bild

Landsbaserad vindkraft från norr till syd