Download image till toppen Sök Meny Sök…
Landsbaserad vindkraft

Med cirka 54 000 MW installerad kapacitet är Tyskland en av de ledande producenterna vad gäller landbaserad vindkraft i Europa. EnBW har också bidragit till detta och fortsätter att driva på utbyggnaden av vindkraft – inte bara inom sitt kärnområde i Tyskland, utan även på några utvalda utländska marknader.

Landsbaserad vindkraft från norr till syd

Landbaserad vindkraft på utländska marknader

Windpark-Bliekevare-Schweden

Vindkraft i ljus

Der EnBW Windpark Buchholz in Niedersachsen
Vindkraftsparken EnBW Buchholz byggdes ut med fyra vindkraftsverk 2017.

Vindkraft i medvind

Windpark Langenburg in Baden-Württemberg
((Abb. Windpark Langenburg in Baden-Württemberg)) ((Bildunterschrift) Vindkraftsparken Langenburg med tolv vindkraftsturbiner och en total kapacitet på 40,05 MW har en årlig avkastning på cirka 95 gigawattimmar. Det motsvarar den genomsnittliga förbrukningen för ungefär 27 000 hushåll.